Activiteiten volksdansen 2017/2018:

 

 2 november             Algemene ledenvergadering

21 december            Kerstfeest in eigen zaal

11 januari                  Nieuwjaarsbal met orkest Op Streek in eigen zaal

18 maart                    Thé Dansant met orkest Op Streek

7 april                         Groot Bal Noord te Beetsterzwaag

12 april                      Thema avond

31 mei                        Laatste dansavond van het seizoen

2 en 3 juni                 Tuinfeestje/dansweekend in Tzum