Volksdansvereniging Leeuwarden

Informatie

 

Wat?       

Engelse volksdansen donderdags van 19.00 tot 20.00 uur

Internationale dansen donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Waar?    

Telemannstraat 13 Leeuwarden, gymzaal basisschool de Wester

 

Volksdansvereniging Leeuwarden is een dansvereniging, waar dansen uit heel veel verschillende landen worden gedaan. Onze dansen komen o.a. uit de Balkanlanden, Israël, Turkije, Griekenland, Armenië, Engeland, Frankrijk, Nederland en Rusland. Ook komen er dansen uit landen als Finland, Zweden, Japan, Zuid-Amerika en Albanië aan de orde.

We dansen wekelijks in de gymzaal van basisschool De Wester aan de Telemannstraat (Valeriuskwartier).

We beginnen om 19.00 uur met Engelse dans en van 20.00 tot 22.00 uur dansen we Internationaal. Omstreeks 21.00 uur is er een pauze. De Engelse lessen worden gegeven door Margo Korf en Andrea van der Reijden.

Marga van der Windt leidt de internationale dansen. Het zijn dansleidsters met heel veel ervaring.

Verleg je grenzen en kom eens langs!  Je kunt vrijblijvend 2 keer meedoen. De contributie bedraagt 140,00 euro per jaar. Het seizoen loopt van begin september tot juni. Meestal wordt er in juni nog door gedanst als er voldoende belangstelling is. 

 

Soms wordt er gedanst op live-muziek bv. tijdens een kerstbal of een nieuwjaarsbal. Meestal is dat op de muziek van Op Streek,   ( zie www.op-streek-wereldmuziek.nl ) of Noatferskaat (meer info op facebook).

 

Geschiedenis van VL

 

In de vijftiger jaren zijn er in Leeuwarden 2 volksdansverenigingen ontstaan, nl. LVV (de Leeuwarder Volksdansvereniging) en de Ljouwerter Folksdûnsers. Op een gegeven moment hebben de Ljouwerter Folksdûnsers hun naam veranderd in Da Swiedanja. Jarenlang hebben deze twee verenigingen naast elkaar bestaan. In mei 2009 zijn de twee verenigingen gefuseerd en zijn ze zich Volksdansvereniging Leeuwarden gaan noemen.  

Dat betekent dat we in mei 2019 10 jaar bestonden!  

 

De eerste les zit erop en wat was het weer gezellig! Het eerste uur was redelijk vol, maar we hebben ons goed aan de regels kunnen houden.

 

Margo en Marga hebben samen besloten vanaf deze week ook van 19 tot 20 uur les te geven. Margo gaat kijken of ze een aantal Engelse dansen kan aanpassen zodat we deze kunnen dansen zonder elkaar aan te raken en op gepaste afstand van elkaar. Marga zal de les verder aanvullen met niet moeilijke maar wel leuke dansen Internationaal. Mocht het Margo onverhoopt niet lukken dan verzorgt Marga de hele les. Dit zal een rustig uur worden dus gegarandeerd veilige afstand van elkaar.

 

We hopen dat we met dit aanbod iedereen naar tevredenheid een kans op lekker dansen kunnen bieden.

 

Tevens is besloten dat we in de pauze toch koffie en thee zullen schenken. We hebben een manier bedacht waarop we dit veilig kunnen doen dus breng je beker mee donderdag.

 

Hoe doen we dat?

Iedereen zit verspreid door de zaal en zet de eigen mok/beker op afstand klaar. Twee personen komen langs met de kannen en schenken in. In het midden van de zaal zetten we melk en suiker klaar voor wie dat willen gebruiken. Let op dat je dan om de beurt dit ophaalt.

 

We gaan er met elkaar weer een fijn dansseizoen van maken!