Volksdansvereniging Leeuwarden

Informatie

 

Wat?       

Engelse volksdansen donderdags van 19.00 tot 20.00 uur

Internationale dansen donderdags van 20.00 tot 22.00 uur

Waar?    

Telemannstraat 13 Leeuwarden, gymzaal basisschool de Wester

 

Volksdansvereniging Leeuwarden is een dansvereniging, waar dansen uit heel veel verschillende landen worden gedaan. Onze dansen komen o.a. uit de Balkanlanden, Israël, Turkije, Griekenland, Armenië, Engeland, Frankrijk, Nederland en Rusland. Ook komen er dansen uit landen als Finland, Zweden, Japan, Zuid-Amerika en Albanië aan de orde.

We dansen wekelijks in de gymzaal van basisschool De Wester aan de Telemannstraat (Valeriuskwartier).

We beginnen om 19.00 uur met Engelse dans en van 20.00 tot 22.00 uur dansen we Internationaal. Omstreeks 21.00 uur is er een pauze. De Engelse lessen worden gegeven door Andrea v.d. Reijden en Willem Boorsma.

Marga van der Windt leidt de internationale dansen. Het zijn dansleid(st)ers met heel veel ervaring.

Verleg je grenzen en kom eens langs!  Je kunt vrijblijvend 2 keer meedoen. De contributie bedraagt 140,00 euro per jaar. Het seizoen loopt van begin september tot juni. Meestal wordt er in juni nog door gedanst als er voldoende belangstelling is. 

 

Soms wordt er gedanst op live-muziek bv. tijdens een kerstbal of een nieuwjaarsbal. Meestal is dat op de muziek van Op Streek,  (zie www.op-streek-wereldmuziek.nl) of Noatferskaat (meer info op facebook).

 

Geschiedenis van Volksdansvereniging Leeuwarden

 

In de vijftiger jaren zijn er in Leeuwarden 2 volksdansverenigingen ontstaan, nl. LVV (de Leeuwarder Volksdansvereniging) en de Ljouwerter Folksdûnsers. Op een gegeven moment hebben de Ljouwerter Folksdûnsers hun naam veranderd in Da Swiedanja. Jarenlang hebben deze twee verenigingen naast elkaar bestaan. In mei 2009 zijn de twee verenigingen gefuseerd en zijn ze zich Volksdansvereniging Leeuwarden gaan noemen.  

Dat betekent dat we in mei 2024 15 jaar bestaan en dat gaan we uitgebreid vieren!