Volksdansvereniging Leeuwarden

Informatie

 

Volksdansvereniging Leeuwarden is een dansvereniging, waar dansen uit veel verschillende landen worden gedaan. Onze dansen komen o.a. uit de Balkanlanden, Israël, Turkije, Griekenland, Armenië, Engeland, Frankrijk, Nederland en Rusland. Ook komen er dansen uit landen als Finland, Zweden, Japan, Zuid-Amerika en Albanië aan de orde.

We dansen wekelijks in de gymzaal van basisschool De Wester aan de Telemannstraat (Valeriuskwartier).

We beginnen om 19.00 uur met Engelse dans en van 20.00 tot 22.00 uur dansen we Internationaal. De Engelse les wordt gegeven door Margo Korf, op het moment door Andrea van der Reijden.

Marga van der Windt leidt de internationale dansen. Het zijn dansleidsters met heel veel ervaring.

Verleg je grenzen en kom eens langs!  Je kunt vrijblijvend 2 keer meedoen. De contributie bedraagt 140,00 euro per jaar. Het seizoen loopt van begin september tot juni. 

 

Soms wordt er gedanst op live-muziek bv. tijdens een kerstbal of een nieuwjaarsbal. Meestal is dat op de muziek van Op Streek of Noatferskaat.

 

Geschiedenis van VL

 

In de vijftiger jaren zijn er in Leeuwarden 2 volksdansverenigingen ontstaan, nl. LVV (de Leeuwarder Volksdansvereniging) en de Ljouwerter Folksdûnsers. Op een gegeven moment hebben de Ljouwerter Folksdûnsers hun naam veranderd in Da Swiedanja. Jarenlang hebben deze twee verenigingen naast elkaar bestaan. Omstreeks 2008 zijn de twee verenigingen gefuseerd en noemen zich Volksdansvereniging Leeuwarden.